Uitgevoerde restauraties 2013

Terug naar de startpagina

Naar de vorige pagina

 

Restauratie botter BU9 voorjaar 2013

Op 22 februari 2013 werd de botter BU9 op de helling van scheepstimmerwerf Nieuwboer in Spakenburg getrokken
Het plan voor deze restauratie bestond uit het vervangen van:  

Normaal wordt een botter met de kop vooruit op de helling gezet
Voor deze restauratie
werd er voor gekozen om de botter achteruit te hellingen om het werk aan de achtersteven en het vlakdeel in het achterschip uit te kunnen voeren.  

De eerste week werd begonnen met het sloopwerk, afspraak met de werf was dat we zelf het sloopwerk en de afwerking deden, het nieuwe hout werd er door de werf ingezet

gesloopt berghout stuurboord gesloopt berghout bakboord gesloopt vlakdeel gesloopte achtersteven
Aan de stuurboord onderzijde van het schip werd de eerste week van maart het nieuwe vlakdeel ingezet dat doorliep tot het achterhoofdschot van de bun.

 

Na het slopen van het berghout bleek dat de huidgang aan bakboord onder het berghout deels was verrot, ook het boeisel was aangetast. Beide delen moesten worden vervangen. Ook aan stuurboord was het boeisel slecht en toen dat was gesloopt, bleek ook het boord deels verrot. Om het boord te plaatsen moest ook het kromboord worden vervangen Dit resulteerde in het volgende meerwerk: bak en stuurboord boeisels met stootklampen stuurboord boord met klampen en zwaarddop stuurboord kromboord

bb huidgang en boeisel verwijderd sb boeisel gesloopt sb boord gesloopt

Aan bakboord en stuurboord werden de berghouten vervangen

berghout klaar voor montage sb berghout wordt getakeld bb berghout gemonteerd en afgedopt

Het bovenstuk van de achtersteven was gescheurd en moest dus worden vervangen.

Vervangen van de hele achtersteven gaf problemen omdat de as-doorvoer deels door de achtersteven liep. Daarom werd ervoor gekozen om een las te maken boven de as-doorvoer en alleen het bovendeel van de steven te vervangen.
 
Bij montage van de roerophanging w
erd het roer opnieuw gesteld en uitgelijnd


de nieuwe achtersteven wordt bevestigd

Helaas zette in de tweede helft van maart de winter door en was het niet mogelijk om buiten te werken. Pas in de tweede helft van mei kon de restauratie worden hervat.

Aan bakboord werd onder het berghout de nieuwe sluitgang ingezet en het nieuwe boeisel aangebracht.
Aan stuurboordzijde werden boeisel, boord en kromboord aangebracht.

bb boeisel en huidgang sb boord en boeisel sb boord en kromboord

Eind mei konden we beginnen aan de afwerking, breeuwen, afkitten, monteren van nieuwe klampen, stootklampen en zwaarddop
Ook werden de nieuwe zwaardklampen aan de berghouten bevestigd

Hierna stond het schilderwerk op het programma.

Het nieuwe hout werd in de Tencorex gezet, onder de waterlijn zwarte bottomcoat en de gangen boven de waterlijn bruine teer, afgedekt met een laag donkergekookte lijnolie.

berghout, boeisel, boord en kromboord sb achter nieuwe klampen en zwaardloper sb nieuwe hout aan sb voorzijde

Tenslotte werden de nieuwe zwaardklampen aan de berghouten bevestigd en afgewerkt. De dek-afvoer door boord en boeisel aan bak- en stuurboord zal worden gemaakt als de botter weer in het water ligt.

Bb zwaardklamp oude en nieuwe zwaardklamp Sb zwaarklamp

Op 7 mei was de restauratie afgerond en kon de botter weer aan de elementen worden toevertrouwd

Klaar voor de tewaterlating