Tussen waterkant en BU9

Terug naar de startpagina Naar de vorige pagina

Langs de Vecht voorjaar 2015

<<< Man en vrouw van de Grote Bonte Specht voeden beurtelings hun jongen

Spreeuw voedt jong >>>


Keteleiland zomer 2015

<<< Jonge puttertjes

en een

Middelste bonte specht >>>


Nuldernauw - "natuurhaven Wij-land" zomer 2015

 

<<< Nachtegaal

IJsvogel >>>

 


Friesland, zomer 2006

Scholekster in ooievaarstand


Eendjes

IJlst, zomer 2006

Eendjes voeren, favoriete hobby van Marijke


Fuut met jong

Grutto


Mussen

ruimen de restjes op


De Boerenzwaluw nestelt in Elburg onder de kademuur

  

  

  

De jonge zwaluwen worden gevoerd op onze landvast 


Zwanen

Wel een beetje afstand bewaren


Waterkip

met drie roodgekopte jongen


Ganzen

het jong blijft beschermd middenin


Aalscholver

Karakteristiek standje,
het drogen van de veren